Ontologia ram w korpusie

Na potrzeby projektu została opracowana od podstaw ontologia ram interpretacyjnych i ich elementów. Jako podstawa metody została wykorzystana teoria ram Ch. Fillmore’a. Jednak z powodu licznych różnic pomiędzy językami polskim i angielskim nie było możliwe wykorzystanie anglojęzycznego FrameNetu. Zestaw ram dla korpusu Synamet składa się z 6 ram percepcyjnych (WZROK, SŁUCH, DOTYK, SMAK, ZAPACH i PERCEPCJA ZŁOŻONA dla wyrażeń, których nie da się jednoznacznie dopasować do jednego z pięciu podstawowych typów percepcji, np. waga lub głębokość) oraz 55 ram niepercepcyjnych (np. CZŁOWIEK, ZMIERZĘ, ROŚLINA, AKWEN, WOJSKO itp.). Ontologia ram jest dostępna w postaci pliku na stronie korpusu.