Model synestezji w Synamecie

Na podstawie badań poezji angielskiej i węgierskiej S. Ullmann zaobserwował, że transfer leksykalny pomiędzy percepcjami odbywa się od tzw. niższych do tzw. wyższych modalności sensorycznych. Przedstawił on następujący model synestezji: Dotyk/Temperatura -> Smak/Zapach -> Wzrok -> Słuch. Co oznacza, że prymarną domeną źródłową w metaforach jest dotyk, natomiast prymarnymi domenami docelowymi są wzrok oraz słuch. Badania frekwencji ram percepcyjnych jako źródłowych i docelowych w korpusie Synamet nie potwierdziły hipotezy Ullmanna, por. rys. 1.

R

Rys. 1. Wykres pokazujący frekwencję ram percepcyjnych jako źródłowych i docelowych w metaforach w korpusie Synamet. 

Dla całego korpusu Synamet model synestezji przedstawia się następująco:

WZROK->PERCEPCJA ZŁOŻONA->DOTYK->SŁUCH->SMAK -> ZAPACH

Oznacza to, że w metaforach najczęściej ramą źródłową jest rama WZROKU, natomiast ramą docelową jest rama ZAPACHU. Rama ZAPACHU niemal nigdy nie występuje w metaforach jako rama źródłowa.

Analizy kategorii tekstów o największej produktywności metaforycznej (tzn. recenzje muzyki, perfum, piwa i wina) pokazały, że model synestezji zmienia się w zależności od tematyki blogów.

  1. Dla recenzji muzyki model przedstawia się następująco:

WZROK-> PERCEPCJA ZŁOŻONA-> DOTYK -> SMAK -> ZAPACH -> SŁUCH

  1. Dla recenzji perfum:

SŁUCH -> WZROK -> DOTYK -> SMAK -> PERCEPCJA ZŁOŻONA -> ZAPACH

  1. Dla recenzji piwa:

SŁUCH -> PERCEPCJA ZŁOŻONA -> WZROK -> DOTYK -> ZAPACH -> SMAK

  1. Dla recenzji wina:

WZROK -> PERCEPCJA ZŁOŻONA -> DOTYK”SŁUCH -> ZAPACH -> SMAK

Co ciekawe, nawet dla recenzji piwa i wina (czyli dość bliskich tematycznie) model synestezji jest inny. Wariantywność modelu synestezji w zależności od tematyki tekstów pozwala wysnuć wniosek, że nie jest on uniwersalny nawet w obrębie jednego języka.

LITERATURA

  • Ullman, S. (1945). Romanticism and synaesthesia: a comparative study of sense transfer in Byron and Keats. Publ. Mod. Lang. Assoc. Am 60, 811-827.
  • Ullmann, S. (1957). The Principles of Semantics. Blackwell, Oxford.