Korpus Synamet

Korpus Synamet jest pierwszym na świecie, bezpłatnym i publicznie dostępnym korpusem, który koncentruje się wyłącznie na metaforze synestezyjnej. Korpus  zawiera:

  • 1414 anotowanych tekstów z blogów (m. in. recenzji wina, piwa, yerba mate, kawy, perfum, muzyki, kosmetyków, przedstawień teatralnych, malarstwa, artykułów o masażu czy zdrowiu),
  • 685 648 segmentów (słów),
  • 15 855 wyrazów aktywujących ramy źródłowe i docelowe oraz
  • 9 217 jednostek (wyrażeń) metaforycznych.

Kategorie tekstów oraz ich produktywność metaforyczną pokazuje rysunek 1.

Rys

Rys. 1. Kategorie tekstów, które składają się na korpus, oraz ich produktywność metaforyczna. 

Korpus Synamet został wyposażony w wyszukiwarki, które pozwalają użytkownikom przeszukiwać go pod kątem konkretnego typu metafory (np. narracyjnej, wieloramowej), gramatycznej formy wyrażeń metaforycznych (np. zdanie, fraza nominalna), ram źródłowych lub docelowych czy też konkretnych aktywatorów (czyli wyrazów aktywujących ramy).

 

Deklaracja dostępności