Publications

Publications

  • Magdalena Zawisławska, Sposoby opisu zapachu perfum (na przykładzie wybranych tekstów z blogów), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. K. Waszakowa, A. Mikołaczuk, Warszawa 2012, 215-227.
  • Magdalena Zawisławska, Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne” LXIV, cz. 2, 2014, 335-350.
  • Magdalena Zawisławska, Funkcja metafory w rekonstrukcji językowego obrazu świata na przykładzie metaforyki w języku winiarzy, „Poradnik Językowy” 1/2015, 79-88.
  • Magdalena Zawisławska, SYNAMET- A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse, Cognitive Studies| Études cognitives 16, 2016, 107-118.

Presentations