Publications

Publications

 • Magdalena Zawisławska, Sposoby opisu zapachu perfum (na przykładzie wybranych tekstów z blogów), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. K. Waszakowa, A. Mikołaczuk, Warszawa 2012, 215-227.
 • Magdalena Zawisławska, Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne” LXIV, cz. 2, 2014, 335-350.
 • Magdalena Zawisławska, Funkcja metafory w rekonstrukcji językowego obrazu świata na przykładzie metaforyki w języku winiarzy, „Poradnik Językowy” 1/2015, 79-88.
 • Magdalena Zawisławska, SYNAMET- A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse, Cognitive Studies| Études cognitives 16, 2016, 107-118.

Conference papers

 • Magdalena Zawisławska, Taste as the source domain in the strong and weak synesthetic metaphors in Polish, e-konferencja Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-6 December, 2015, PTJK, University of Wroclaw.
 • Magdalena Zawisławska, Synesthetic Metaphors in Polish from the perspective of Frame Semantics, Slavic Cognitive Linguistics Conference 2015, 14th annual conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association „Crossing boundaries: taking a cognitive scientific perspective on Slavic languages and linguistics, Universities of Sheffield and Oxford, UK, 9 – 13 December 2015.
 • Magdalena Zawisławska, Describe Indescribable – Annotation of Synesthetic Metaphors in the Project Synamet, 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication – INPRA 2016, The University of Split, the Faculty of Humanities and Social Science and the Intercultural Pragmatics Journal (Mouton de Gruyter), University of Split, 10  – 12 June 2016.
 • Magdalena Zawisławska, Metaphor and Context, The 1st Context, Cognition and Communication Conference, Context Dependence in Language, Action and Cognition, 15-18.06.2016, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
 • Magdalena Zawisławska, „Synamet under construction”. Some problematic issues with annotation of synesthetic metaphors in Polish discourse, RaAm 11 “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”, Freie Universität Berlin i RaAM – the Association for Researching and Applying Metaphor, Berlin 1-4 July 2016.
 • Magdalena Zawisławska, Mara Falkowska,  Frame-based analysis of synesthetic metaphors in Polish, 6th UK Cognitive Linguistics Conference, School of Linguistics and English Language at Bangor University, Bangor, 19-22.07.2016.
 • Magdalena Zawisławska, Pole leksykalne dotyku jako źródło metafor synestezyjnych, 25. česko-polská meziuniverzitní konference 2016 Uniwersytet Warszawski Warszawa – Univerzita Karlova Praha, Uniwersytet Karola, Praga, 19-20.10.2016.
 • Magdalena Zawisławska, Błękitne płyną wonie. O opisie metafor synestezyjnych w korpusie Synamet, studencka konferencja kognitywistyczna Zderzenia Poznawcze, Uniwersytet Warszawski, 20-21.05.2017.
 • Magdalena Zawisławska, Building Polish Corpus of Synesthetic Metaphors, 9th International Corpus Linguistics Conference, University of Birmingham, 25-28.07.2017.