Zespół


Magdalena Zawisławska (kierownik projektu)

Pracownik Instytutu Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na semantyce leksykalnej, semantyce kognitywnej, semantyce kontrastywnej, komputerowym przetwarzaniu języka naturalnego, nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz metaforze w różnych typach dyskursu. Uczestniczyła w projektach naukowych: Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby przetwarzania języka naturalnego (kierownik dr M. Piasecki), RAMKI: rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej (ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny (kierownik prof. J. Linde-Usiekniewicz), Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (kierownik prof. W. Bolecki), CORE Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich (kierownik dr M. Ogrodniczuk). Autorka i współautorka książek: Czasowniki percepcji wzrokowej. Ujęcie kognitywne, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2004 r., Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2011, Coreference Annotation, Resolution and Evaluation in Polish, Walter De Gruyter, 2014 (współautorzy: Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowinska, Mateusz Kopeć, Agata Savary).

Marta Falkowska (wykonawca)DSCN0105

Pracownik Instytutu Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują: semantykę leksykalną, gramatykę kognitywną (w szczególności zagadnienie obrazowania), gramatykę współczesnej polszczyzny oraz problemy przekładu. Uczestniczyła w projekcie Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (kierownik prof. W. Bolecki). Opublikowała książkę Semantyka winy we współczesnej polszczyźnie (Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012 r.). Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego oraz warsztaty tłumaczeniowe.

maciek.ogr Maciej Ogrodniczuk (wykonawca)

Informatyk, językoznawca, członek Zespołu Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują semantyczny opis polszczyzny, w szczególności zagadnienia powiązań w tekście. W ostatnich latach kierował projektem naukowym „Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich” oraz brał udział w licznych projektach z dziedziny przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: http://zil.ipipan.waw.pl/MaciejOgrodniczuk.

Marta Chojnacka-Kuraś (anotator)Chojnacka-Kuraś

Pracownik Instytutu Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują: semantykę leksykalną, semantykę kognitywną (w tym metaforę), gramatykę współczesnej polszczyzny oraz automatyczne przetwarzanie języka naturalnego. Uczestniczyła w projekcie Narodowy Korpus Języka Polskiego (kierownik prof. A. Przepiórkowski), w którym zajmowała się anotacją poziomu nazw własnych i jednostek nazewniczych. Brała też udział w dwóch projektach europejskich realizowanych przez Zespół Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk: ATLAS (Applied Technology for Language-Aided CMS; kierownik prof. A. Przepiórkowski) i CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure; kierownik prof. A. Przepiórkowski). Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego.

Jakub KozakoszczakJakub Kozakoszczak (anotator)

Doktorant na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują semantykę formalną i dystrybucyjną, komputerowe przetwarzanie języka naturalnego i metodologię językoznawstwa korpusowego. Uczestniczył w projekcie CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure; kierownik prof. A. Przepiórkowski) przy tworzeniu systemu do zintegrowanej, głębokiej, składniowo-semantycznej analizy tekstów w języku polskim oraz opracowaniu metodologii wspomagania i ewaluacji systemów wykrywających relację wynikania tekstowego w języku polskim. Prowadzi zajęcia z zakresu lingwistyki korpusowej. Wierzy w wartość łączenia w językoznawstwie metod formalnych z empirycznymi.

 

Deklaracja dostępności