Narzędzie do anotacji metafor ATOS

Ze strony korpusu Synamet można pobrać narzędzie do anotacji metafor ATOS (Annotation Tool for Synesthetic Metaphor).  Jest to specjalne narzędzie do anotacji wyrażeń metaforycznych w tekstach, stworzone na potrzeby projektu. ATOS umożliwia anotację typowych metafor (czyli aktywujących dwie ramy — źródłową i docelową) oraz nietypowych (np. metafor narracyjnych — rozbudowanych, wykraczających poza granice zdania lub metafor wieloramowych — aktywujących więcej niż jedną ramę źródłową).

Rys. 1. Edytor w narzędziu ATOS. 

ATOS pozwala anotować całe wyrażenie metaforyczne (jako zdanie, frazę nominalną, frazę werbalną itp.), a także jego składowe — aktywatory (wyrazy aktywujące ramy). Aktywatory opisuje się gramatycznie (np. czasownik, rzeczownik, przymiotnik itp.) oraz semantycznie — jaką ramę (źródłową/docelową, percepcyjną/niepercepcyjną) i jaki jej konkretny element aktywują, np. jednostka metaforyczna słodki aromat to fraza nominalna, przymiotnik słodki aktywuje ramę SMAK i element TYP SMAKU, zaś rzeczownik aromat aktywuje ramę ZAPACH i element WRAŻENIE ZAPACHOWE.