Publikacje

PUBLIKACJE
 1. Magdalena Zawisławska, Sposoby opisu zapachu perfum (na przykładzie wybranych tekstów z blogów), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. K. Waszakowa, A. Mikołaczuk, Warszawa 2012, 215-227.
 2. Magdalena Zawisławska, Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne” LXIV, cz. 2, 2014, 335-350.
 3. Magdalena Zawisławska, Funkcja metafory w rekonstrukcji językowego obrazu świata na przykładzie metaforyki w języku winiarzy, „Poradnik Językowy” 1/2015, 79-88.
 4. Magdalena Zawisławska, SYNAMET- A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse, Cognitive Studies| Études cognitives 16, 2016, 107-118.

KONFERENCJE

 1. Magdalena Zawisławska, Taste as the source domain in the strong and weak synesthetic metaphors in Polish, e-konferencja Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-6 December, 2015, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego i Uniwersytet Wrocławski.
 2. Magdalena Zawisławska, Synesthetic Metaphors in Polish from the perspective of Frame Semantics, Slavic Cognitive Linguistics Conference 2015, 14th annual conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association „Crossing boundaries: taking a cognitive scientific perspective on Slavic languages and linguistics, Universities of Sheffield and Oxford, UK, 9-13 December 2015.
 3. Magdalena Zawisławska, Describe Indescribable – Annotation of Synesthetic Metaphors in the Project Synamet, 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication – INPRA 2016, The University of Split, the Faculty of Humanities and Social Science and the Intercultural Pragmatics Journal (Mouton de Gruyter), University of Split, 10–12 June 2016.
 4. Magdalena Zawisławska, Metaphor and Context, The 1st Context, Cognition and Communication Conference, Context Dependence in Language, Action and Cognition, 15-18.06.2016, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
 5. Magdalena Zawisławska, „Synamet under construction”. Some problematic issues with annotation of synesthetic metaphors in Polish discourse, RaAm 11 “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”, Freie Universität Berlin i RaAM – the Association for Researching and Applying Metaphor, Berlin 1-4 July 2016.
 6. Magdalena Zawisławska, Mara Falkowska,  Frame-based analysis of synesthetic metaphors in Polish, 6th UK Cognitive Linguistics Conference, School of Linguistics and English Language at Bangor University, Bangor, 19-22.07.2016.
 7. Magdalena Zawisławska, Pole leksykalne dotyku jako źródło metafor synestezyjnych, 25. česko-polská meziuniverzitní konference 2016 Uniwersytet Warszawski Warszawa – Univerzita Karlova Praha, Uniwersytet Karola, Praga, 19-20.10.2016.